Založ si blog

Používa Slovenská advokátska komora dvojitý meter ?

Znova sa stalo verejne diskutovanou témou porušovanie dôvernej komunikácie medzi klientom a advokátom.

Téma trestných a väzobných stíhaní advokátov, prehliadky advokátskych kancelárií zo strany orgánov činných v trestnom konaní zaujala vo verejnom priestore trvalé miesto.

Verejnosť, ktorú táto téma možno zaujíma najviac, sú práve advokáti, ktorých je na Slovensku viac ako šesťtisíc a niektorí zastávajú najrôznejšie politické názory nielen ako občania vo svojom súkromí, ale dávajú ich najavo aj verejne, mnohí sú aktívni v komunálnej, ale aj vysokej politike.

Nižšie Vám prinášam rešerš z „Aktualít“ zverejnených na stránke Slovenskej advokátskej komory, od najstarších správ, venujúci sa postojom komory k únikom dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom v Threeme a Whatsap, odpočúvania advokátov na chate a poslednej mailovej komunikácie.

Patrím medzi advokátov, ktorí zastávajú jednoznačný postoj o politickej neutralite komory, lebo len tá garantuje nezávislé postavenie advokáta a ochranu právneho štátu a práva občana na kvalitnú, nielen formálnu, právnu službu. Či sa to advokátskej samospráve darí, posúdi každý sám.

  1. SAK koná voči advokátom podozrivým z porušovania advokátskych predpisov https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/693/_event

„Prepismi Threemy nedisponujeme, reagovať tak môžeme až na v médiách zverejnené informácie. Každú takú informáciu týkajúcu sa advokáta vyhodnocujeme a následne kancelária komory podáva Revíznej komisii SAK podnet na prešetrenie.Komisia v súvislosti s medializovanými kauzami v tomto čase z našej iniciatívy prešetruje už viacero podnetov v súvislosti s medializovanými kauzami M.K. a prepisov jeho Threemy.

2. SAK disciplinárne stíha advokátov z Threemy

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/201490/_event :

„Slovenská advokátska komora koná voči advokátom v súvislosti s obhajobou/zastupovaním M.K. a jeho komunikáciou zachytenou v komunikačnom programe Threema a WhatsApp.“  

3 Otvorený list predsedu SAK predsedovi vlády SR

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/230794/_event

„Ako predseda Slovenskej advokátskej komory cítim povinnosť zastať sa kolegov a kolegýň, paušálne označených ako nečestných a rovnako na druhej strane mám potrebu ponúknuť našu spoluprácu pri zisťovaní a disciplinárnom postihovaní prípadných závažných pochybení pri právnych službách poskytnutých štátu. Dovoľte mi konštatovanie, že ponuka právnych služieb sama o sebe nemôže byť pochybením...Dovolím si preto poznamenať a na osvetlenie vzájomných vzťahov konštatovať, že vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

4. Slovenská advokátska komora gratuluje JUDr. Danielovi Lipšicovi, novozvolenému špeciálnemu prokurátorovi

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/483111/_event

„Novému špeciálnemu prokurátorovi úprimne želáme, aby sa naša krajina nasledujúce roky aj vďaka jeho skúsenostiam a mimoriadnemu talentu posunula v oboch týchto oblastiach vpred. Spolu s ním si úprimne želáme férovú trestnú politiku, ktorá nerozlišuje medzi „našimi“ ľuďmi a tými ostatnými, a ktorá je zároveň primeraná a pevne zakotvená v európskej právnej tradícií.“

5. Generálny prokurátor: Obvinenie advokátky pre výkon jej povolania je nezákonné

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/601057/_event

„Slovenská advokátska komora upozorňuje na tento prípad z dôvodu, že advokátka bola obvinená iba pre to, že vykonávala svoje povolanie advokáta. „

6. Vyjadrenie SAK k úmrtiu advokáta Ľ. Krivočenka vo väzbe https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/548848/_event

„Zároveň žiadame ministerku spravodlivosti, ako aj kompetentné orgány o dôsledné prešetrenie úmrtia advokáta vo väzbe a špeciálneho prokurátora o preverenie medializovaných informácií o postupe jeho podriadeného prokurátora, ktorým advokátovi nebolo umožnené ani na násobnú žiadosť podpísať splnomocnenie na oboznámenie sa so zdravotným stavom.“

7. SAK víta nález Ústavného súdu v prípade ústavnej sťažnosti advokáta M. Ribára

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/712311/_event

„Postup OČTK voči nášmu kolegovi JUDr. Martinovi Ribárovi sme v komore vnímali veľmi citlivo jednak pre nejasnosti, ktoré sprevádzali vymedzenie skutku, ktorý mu bol kladený za vinu, a ktorý spočíval vo výkone jeho činnosti advokáta, ako aj pre neúmernú dĺžku trvania väzby.“

8. DOPLNENÉ: Stanovisko SAK k zverejneným nahrávkam obhajcov z kauzy „očistec“

http://DOPLNENÉ: Stanovisko SAK k zverejneným nahrávkam obhajcov z kauzy „očistec“http://DOPLNENÉ: Stanovisko SAK k zverejneným nahrávkam obhajcov z kauzy „očistec“

„SAK sa bude dôsledne zaoberať zverejnenými nahrávkami a ich obsahom, a to tak z pohľadu zabezpečenia ústavného práva na obhajobu, dodržiavania povinností advokáta ako vyplývajú z našich predpisov v záujme ochrany práv klientov dotknutých advokátov, ako aj neznižovania dôstojnosti advokátskeho stavu.

Slovenskej advokátskej komore bolo v tejto veci doručených viacero sťažností na advokátov, jedna z nich aj od Úradu špeciálnej prokuratúry, ku ktorej boli pripojené aj prepisy obrazovo-zvukovými prostriedkami zachytenej komunikácie. Aj na základe týchto sťažností sa už vecou zaoberá Revízna komisia SAK.“

9. Povinnosť mlčanlivosti advokáta je právo jeho klienta a nemôže byť svojvoľne porušované ani orgánmi činnými v trestnom konaní https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/1079926/_event

„Vzhľadom na závažnosť ohrozenia práv klientov, ako aj opakovanému konaniu policajtov a prokurátorov (aj napriek už judikovanému zákazu takéhoto konania), sa predseda Slovenskej advokátskej komory obráti na Generálneho prokurátora SR.“

10. Spoločné vyhlásenie ČAK a SAK k množiacim sa prípadom kriminalizácie výkonu advokácie https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/1363170/_event

Predsedníctva České advokátní komory (ČAK) a Slovenskej advokátskej komory (SAK) na spoločnom zasadnutí prerokovali množiace sa prípady kriminalizácie výkonu poskytovania právnych služieb, vrátane zneužívania operatívnej techniky na zisťovanie informácií, ktoré sú predmetom zákonnej mlčanlivosti advokáta.

11. Orgány činné v trestnom konaní mimoriadne vážne ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/1398989/_event

„Informácie, ktoré máme z medializovanej prehliadky, sú mimoriadne znepokojivé. Vyšetrovatelia podľa našich informácií odoberali techniku s dátami klientov, ktorí navyše nemali nič spoločné s trestným konaním, kvôli ktorému prehliadka bola povolená. Dialo sa tak napriek opakovaným upozorneniam nášho zástupcu prítomného na úkonoch, že ide o postup v príkrom rozpore s Trestným poriadkom i judikatúrou Ústavného súdu SR. Možný rozsah porušenia zákona je v tomto prípade z nášho pohľadu alarmujúci,“ 

12. Stanovisko SAK k ďalšiemu prípadu podozrenia zo zásahu do dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/1435998/_event

„Bratislava 30. októbra 2022 – Slovenská advokátska komora je informovaná o prípade úniku e-mailov, ktorých obsahom údajne mohla byť dôverná komunikácia medzi advokátom a klientom v jednej zo sledovaných trestných káuz…Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom je základným predpokladom riadneho výkonu advokácie. Slovenská advokátska komora preto akýkoľvek zásah do dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom, a jej šírenie, ktoré nemá oporu v zákone, dôrazne odsudzuje.“

Postaviť sa verejne na obhajobu pravdy si vždy vyžadovalo statočnosť a silný charakter

17.09.2023

Nároky, ktoré kladie každodenná prax na čas a energiu advokáta, mu neumožňujú, aby hĺbal na tak komerčne nezaujímavou právnou úpravou, akou je zákon o advokácii a advokátsky poriadok, ako advokátmi prijatý etický kódex výkonu ich povolania. Keby mali advokáti čas, zistili by, že podľa Preambuly Advokátskeho poriadku svojou prácou majú plniť takéto spoločenské [...]

Výzva komisárovi pre deti, aby venoval pozornosť porušovaniu práv detí v trestných konaniach vedených proti ich rodičom a blízkym príbuzným !!!

15.09.2023

7.9. 2023 bola na stránke nadácie Zastavme korupciu publikovaná nasledovná výzva “ V mene mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane ľudských a detských práv, zdravotne znevýhodneným deťom, transparentnosti vo verejnom živote, či konkrétnej pomoci deťom a mladým ľuďom v kríze, Vás, pán Mikloško, vyzývame, aby ste odstúpili [...]

Vyoraná myš

06.09.2023

Presne tak sa tvária pravoverní politici a novinári mainstreamových médií, keď sú konfrontovaní so znením zákonov a nestihnú zakryť šok z toho, že by sa mohli vzťahovať aj na nich. Pre názov tohto blogu ma inšpirovala mimika a správanie novinárskeho esa, ktoré bolo konfrontované s tým, že by jeho nová kniha z edície „lebofico“, mohla byť porušením [...]

MiG-29-2

Oplatí sa nám podpora Ukrajiny? Emócie bokom, analytici sa pozreli na čísla

29.09.2023 05:00

Ukončenie vojny v číslach: Výhra Ruska by pre Slovensko znamenalo takmer iste bankrot. Výhra Ukrajiny rozvoj.

na lane

mReportér zachytil odvážny výstup na skalkách v Demänovskej doline

29.09.2023 05:00

Lezci si v krásnom horskom prostredí prídu na svoje.

magna, obete, deti, vojna na ukrajine, rok vojny na ukrajine

Tri scenáre vývoja: Koľko nás stojí vojna na Ukrajine a koľko by nás stálo ruské víťazstvo

29.09.2023 03:00

Ak by Rusko Ukrajinu porazilo alebo by sa tamojšia vojna zmenila na zamrznutý konflikt, stálo by to Slovensko mnohonásobne viac. Vyplýva to z analýzy mimovládnej organizácie GLOBSEC.

Viktória Hellenbart

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 153859x
Priemerná čítanosť článkov: 2263x

Autor blogu

Kategórie