Neznalosť, ignorancia a hrubá neúcta

4. októbra 2023, Viktória Hellenbart, Nezaradené

Inak sa proste začať nedá, než citátom úplného znenia § 336a Trestného zákona, s podnadpisom „Volebná korupcia“.

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) ako verejný činiteľ, c) na chránenej osobe, alebo d) verejne.

Takže, poslanci NRSR, ktorí sľúbili úplatok tomu, kto príde voliť určitým spôsobom, už svojím prísľubom naplnili skutkovú podstatu trestného činu volebnej korupcie, a ako verejní činitelia by mali byť odsúdení podľa odseku 3) § 336a Trestného zákona, teda prísnejšie.

Ako kvalifikovať FB status poslanca NR SR v deň volieb, počas moratória s výzvou „Choď voliť a máš Raptora do Vianoc.. daj o tom status na FB a na konci pridaj „RaptorMafiuPorazi.. jedného z Vás vylosujeme a bude mať symbol tejto kampane až do Vianoc“ ?

Súčasne treba upozorniť, že podľa niektorých už publikovaných údajov, približne 60000 voličských hlasov v osadách, kde mali mať voliči sľúbených 500,00 € za to, že budú voliť konkrétnu stranu naplnilo skutkovú podstatu trestného činu volebnej korupcie podľa odseku 2) § 336a Trestného zákona, pretože si nechali sľúbiť 500,00 € za to, že budú voliť určitú stranu. A ešte sa poniektorí verejne a hlučne domáhajú dodržania tohto sľubu. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

Ak nad hrubou neúctou k zákonu, demokratickým pravidlám, mávneme rukou a zasmejeme sa, len ako nad miestnym folklórom a výplodom mozgov duševne chorých ľudí, nemôžeme očakávať, že v spoločnosti zavládnu iné pomery, než nezákonnosť, ktorú vidíme na každom kroku.

Som veľmi zvedavá, ako razantne a dôsledne prikročí špeciálna prokuratúra k postihnutiu všetkých občanov, a je to úctyhodné číslo, za túto volebnú korupciu, a či sa intenzita záujmu o očividne spáchané nezákonnosti vyrovná intenzite záujmu o organizovanie tlačových besied, ktoré sú zneužívané na osobné vyviňovanie sa jednotlivcov z jej radov.

Obzvlášť zaujímavé to bude, keďže osoby, z radov politikov, ktoré sa jej dopustili, boli politicky blízke šéfovi špeciálnej prokuratúry, pod dozorom, ktorej by objasňovanie tejto trestnej činnosti malo prebiehať. Dôvera verejnosti v zákonnosť postupu tejto inštitúcie pri politických personálnych nomináciách, je na bode mrazu.

A v tejto súvislosti sa žiada poukázať aj na ostatný nález ústavného súdu, podľa ktorého prepadnutie celého majetku tomu, kto sa dopustí korupcie, bez ohľadu na to, o akú sumu, alebo škodlivý následok ide, je protiústavné, lebo porušuje zásadu primeranosti trestu.

V prípade tejto korupcie, s ohľadom na záujem spoločnosti chránený § 336a Trestného zákona, ktorým nie je nič menej, než ochrana demokratických a slobodných volieb, je určite primeraným trestom prepadnutie majetku politickej strany, ktorá na tom profitovala, vrátane nevyplatenia príspevku za výsledok volieb, o tom, že táto strana nezískala právo byť parlamentnou stranou ani nehovoriac.

Zaujímavou otázkou by bol trest prepadnutia majetku cca 60000 obyvateľov viacerých rómskych osád.

P.S. Myslíte, že tí, čo sa derú k moci podvodom, budú vládnuť čestne ?