Založ si blog

Sprievodca najväčším hoaxom storočia

Alebo “ O chvíľu bude povolené hovoriť len tým, čo nemajú čo povedať.“

Článok Jacoba Siegela publikovaný na Tablet Magazin online, dňa 29.3.2023, pod originálnym názvom „A Guide to Understanding the Hoax of the Century“ s podnadpisom „Thirteen ways of looking at disinformation“, ktorý by sme mohli preložiť ako “ Sprievodca najväčším podvodom (hoaxom) storočia“ s podnadpisom „13 pohľadov na dezinformácie“ označil americký konzervatívny spisovateľ Rod Dreher za najdôležitejší dokument posledných desaťročí.

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/guide-understanding-hoax-century-thirteen-ways-looking-disinformation

Na 43 stranách textu rozčleneného na 13 kapitol autor rozoberá program zameraný na prebudovanie USA od štátu, ktorý svojim občanom garantuje demokraciu, základné ľudské práva, slobodu prejavu a pluralitu médií, zakotvené priamo v Ústave USA, na fašistickú diktatúru, ktorej plánovaná štruktúra však mnohým komentátorom viac pripomína krajne ľavicové diktatúry.

Po prečítaní tohto článku sa mnohým čitateľom potvrdia ich najhoršie predtuchy v tzv. zhustenej podobe. Mnoho z toho, čo vo verejnom živote občanom nedávalo žiaden zmysel, získa veľmi presné a hrozivé kontúry vopred prepracovaného a dokonale riadeného procesu, ktorého hlavným cieľom v technickom a štrukturálnom zmysle nie je cenzúra a útlak, ale vláda nad masami.

V krátkosti sa o tomto článku dá povedať, že odhaľuje procesy, ktoré prebiehajú v USA, a ktoré sa USA snažia presadiť a regulovať aj u svojich spojencov, s cieľom doviesť celú spoločnosť a jednotlivcov v nej do pozície, že občania budú do takej miery zneistení, že budú mať pocit, že nemôžu dôverovať ani vlastnému rozumu a jediným východiskom bude spoľahnúť sa na umelou inteligenciou vygenerované algorytmy na riadenie spoločnosti, ktoré spoľahlivo stanovia čo je a čo nie je pravda a čo si má občan myslieť. Tu sa oplatí urobiť si odbočku na rozhovor s Elonom Muskom, ktorý varuje pred ovládnutím más umelou inteligenciou a zavedením socializmu.https://www.youtube.com/watch?v=OxvNfOhZwF8

Pod rúškom boja proti dezinformáciám cielene rozširujú vo verejnom priestore vlastné dezinformácie, a tých, ktorí sa ich zdráhajú bez výhrad prijať vytesňujú zo spoločnosti do akejsi karantény, v ktorej sa ich pokúsia prevychovať. Ak tento proces nebude úspešný, človek bude eliminovaný iným spôsobom.

Útok na dvojičky a vojna proti celosvetovému terorizmu, ktorú po tejto udalosti USA vyhlásili, umožnila vyskúšať a zostaviť program vedenia informačnej vojny medzi obyvateľmi krajín s cieľom zmeniť, upraviť a vyformovať ich spôsob myslenia, aby sa odvrátili od doterajších hodnôt a prijali iné. Takto získané skúsenosti sa začali aplikovať aj na obyvateľoch v USA s konečným cieľom zlikvidovať spoločnosť založenú na garancii individuálnych ľudských práv a zrušiť platnosť Ústavy USA.

Keď si dnes čítate titulky v amerických médiách hlavného prúdu a mnohé články plné nezmyslov, prevrátených faktov a klamstiev, neverili by ste, že také niečo je vôbec možné publikovať v serióznom médiu. A netýka sa to len amerických médií, čoraz zarážajúcejší obsah majú aj slovenské médiá, pričom tento proces, ktorý v mnohých čitateľoch vyvoláva otázky, či nás majú médiá za úplných idiotov, sa rozbiehal pozvoľna a má výrazne stupňujúcu sa tendenciu. Jedná sa totiž o tvrdenia a zvrátené fakty, ktoré nie je ťažké vyvrátiť. Ale to neprekáža, pretože cieľom je to, aby sa mohli voľne šíriť, a aby ste boli nútení sa im prispôsobiť.

Spoločne s nasadením prísnej cenzúry, nálepkovania a vytesňovania tých médií, ktoré nie sú v klube a pridržiavajú sa svojho pôvodného poslania, ktorým pravdivo informovať verejnosť. Zaujímavosťou v článku je aj to, že cca 70 miliónov Američanov, ktorí nevolia tak, ako si to demokrati želajú, sa musia dostať do virtuálnej karantény a byť prevychovávaní. Inšpiráciou je čínsky kreditný systém, kto bude voči nemu lojálny dostane výhody, kto nie, tomu sa bude žiť oveľa ťažšie.

Je zjavné, že USA chcú zničiť sily v pozadí, ktoré nastupujú s mohutnou razanciou napriek tomu, že si to väčšina občanov neželá. Ale budú mať občania šancu zachrániť v USA demokraciu a svoje základné ľudské práva a slobodu ? Cielené zhoršenie sociálnej situácie, nekontrolovaný prílev migrantov, enormný nárast zločinnosti sťažuje a zneprehľadňuje celú situáciu. Pripomeňme si jeden z míľnikov Veľkého Resetu, čím viac demonštrácií, nepokojov, vojen a neschopnosť vlád ich dostať pod kontrolu, tým viac si budú ľudia želať jednu svetovú vládu.

Neprekvapuje, že obyvatelia východoeurópskych krajín sú na tieto procesy citlivejší, pretože v nich ešte žije generácia, ktorá má osobné skúsenosti s budovaním totalitným štruktúr a nebezpečné tendencie rozozná rýchlejšie, ako obyvatelia západnej Európy, ktorý so životom v takomto režime nemajú žiadne skúsenosti, a preto majú viac sklony úplne dôverovať štátu a médiám, ktoré ho podporujú.

Podľa zahraničnopolitického pozorovateľa a komentátora Vukicsa Ferencza sa rozhodujúci boj s nastupujúcou totalitou a za záchranu demokracie odohrá práve v USA, ktoré aj keď dosť oslabené, ešte stále majú najzásadnejší vplyv na dianie vo svete. https://www.youtube.com/watch?v=_eIDRHJB1k8&list=PLsDwP-a4JVmC040OU9vP-rqaQuFhKHpwe&index=13

Aj keď procesy sa pripravovali a pozvoľna rozbiehali už dávno, napríklad Barack Obama na konci svojho funkčného obdobia prijal 23.12.2016 Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act, Zákon proti zahraničnej propagande a dezinformáciám, v posledných rokoch sa podarilo vytvoriť efektívne spolupracujúcu sieť z dosadených bábkových vlád, s tajnými službami, médiami, mocnými mimovládnymi organizáciami prefutrovanými peniazmi od miliardárov. Úlohou osôb pracujúcich v tejto sieti je, podobne ako hovorí americké príslovie „nerozumieť tomu, čo hovoríme, pretože sú platení za to, že nerozumejú.“ Teda nerealizuje a nepresadzuje sa záujem občanov, ale naopak, proti záujmom občanov sa presadzujú ciele tých, ktorí dosadili do pozícií svojich ľudí, ktorí sú od svojich „pánov“ existenčne závislí.

Akú obrovskú moc a výtlak táto sieť má, pekne dokumentuje príklad bývalého amerického prezidenta Donadla Trumpa, ktorého zvolenie do úradu prezidenta, bolo akousi „chybou v systéme“ a bude „zaujímavé“ sledovať čo všetko budú ochotné spojené sily obetovať, aby sa takáto chyba v prezidentských voľbách USA už nezopakovala. Podobne ako v Izraeli, po voľbe kandidáta, ktorý nevyhovuje týmto štruktúram nasleduje séria masívnych demonštrácií, ktoré sú podporované aj tajnými službami. Sám Donald Trump bol nielenže odstavený zo sociálnych sietí, ktoré boli predtým obvinené z toho, že za jeho víťazstvo vo voľbách nesú plnú zodpovednosť, čím sa vytvoril priestor na obrovský tlak na tieto siete a ich podrobenie centrálnej kontrole. Aj americkí generáli sa otvorenie stavali voči vlastnému prezidentovi, kedy v rozhovore s čínskymi náprotivkami ich upokojovali, aby si z vyhlásení amerického prezidenta nerobili ťažkú hlavu, lebo jeho rozkazy aj tak nebudú plniť.

Súčasťou dezinformačnej vojny je aj zmena obsahu doposiaľ známych pojmov. Podstata demokracie, spočívajúca v tom, že občanmi zvolení zástupcovia, na ktorých je delegovaná moc, sa snažia, kým sú pri moci, realizovať a presadzovať vôľu svojich voličov, teda vôľu ľudu, sa zabalila do nového pojmu – populizmus, tvrdí Vukics Ferencz. Takže vôľa ľudu, ako škodlivý populizmus, bude eliminovaná. Za populistov sa označuje každá vláda vo svete, ktorá koná v súlade s požiadavkami občanov. Pre nás najbližším príkladom môže byť Maďarsko.

USA, ktoré bezostyšne zasahujú do vnútorných záležitostí všetkých štátov, plniac úlohu svetového policajta, vyvážajúceho „demokraciu“ všade do sveta, sú ideálnym médiom na vývoz novej totality, zabalenej do slova demokracia.

Aj na Slovensku viacerých mysliacich občanov zarazili novotvary typu „demokratický volič“, alebo “ demokratická voľba“, ktorá spočíva vo výbere toho správneho kandidáta. Kto sleduje mediálnu scénu v USA, tieto pojmy počul už predtým, ako boli použité na Slovensku.

Nedá sa nevidieť, že viacerí slovenskí „novinári“ naskočili do vlaku nových trendov s plným nadšením a nerobí im najmenší problém zameniť svoju pôvodnú úlohu, informovať verejnosť, za nové poslanie, šíriť dezinformácie, propagandu a podsúvať verejnosti, že demokratická nie je pluralita názorov, ale pestovanie kritického myslenia, ktoré spočíva v tom, že prijímate len tie správne a predpísané názory.

Masy sa, ako poslušné stádo, prerieďujú a preskupujú zo strany na stranu. Najprv ich preosiala téma Covid 19, kto neakceptoval predpísané názory na to, čo je pre všetkých najzdravšie a najpotrebnejšie, bol postavený mimo ohradu, mimo hlavný prúd. Vznikali zoznamy nepohodlných. Polícia, namiesto pôvodnej, zákonom stanovenej funkcie sa stala arbitrom správnych myšlienok a správnych postojov a aktivisticky upozorňuje občanov na nesprávne myslenie. Potom prišlo ´ďalšie triedenie na základe postojov k vojne na Ukrajine.

Typickou pracovnou metódou takto pracujúcich médií je, že nech už publikovali akúkoľvek sprostosť, nech sa už stonásobne dokázalo, že zavádzali a šírili dezinformácie, nikdy si to nepriznajú. Videli sme to na Covide. Ide sa ďalej ako keby sa nechumelilo. Žiadne ospravedlnenia.

A takto to bude aj s ukrajinskou otázkou.

Prepúšťanie novinárov, ktorí nepochopili, čo sa od nich očakáva, v kontexte vyššie uvedeného, asi nikoho neprekvapí.

Zaujímavosťou pre čitateľa môže byť, že novinári, ktorí sa odvážia priblížiť udalosti na Ukrajine iným spôsobom, než je schválená oficiálna verzia, napríklad aj v takom Maďarsku, ktorému veľvyslanec USA oznámil, že naň budú uvalené sankcie kvôli príliš priateľskému prístupu k Rusku, sú prepustení z práce. https://www.youtube.com/watch?v=wAaBe4Gpgq0

Kladiem si však otázku, či sa človek podieľa na budovaní totality a šíri lži a propagandu preto, lebo nemá charakter, alebo preto, že nemá dostatočný intelekt na to, aby zistil, čoho súčasťou sa stal. Ani jedna varianta nie je víťazstvom.

Podieľanie sa na odstraňovaní demokratického systému a právneho štátu u nás je zločinom, podobne, ako to považuje za zločin v USA aj autor článku Jacob Siegel.

Hoci skutkové podstaty úkladov proti Slovenskej republike, sabotáže a vlastizrady musia byť slovenskej prokuratúre známe, treba poznamenať, že bez jej súčinnosti vo forme nečinnosti, sa cieľ pripraviť občanov o ich základné práva a slobody a premeniť demokratické zriadenie na totalitu nepodarí, alebo nie tak ľahko a hlavne nie nenápadne.


Cirkusanti

20.03.2024

Namiesto rešpektu k právu, jarmočné divadlá. Včerajšia tlačová konferencia prokurátorov špeciálnej prokuratúry potvrdila správnosť rozhodnutia o zrušení tohto spolitizovaného chápadla generálnej prokuratúry a aj správnosť rozhodnutia ústavného súdu, ktorý v tejto časti nepovažuje legislatívne aktivity za protiústavné. Znova ukázali hrubú neúctu k právnemu [...]

Potrebujeme bežecké topánky a lupu ?

19.03.2024

Aký je váš vzťah ku pravde ? Naozaj potrebujeme kvalitnú bežeckú obuv, aby sme stíhali beh za klamármi s cieľom odhaľovať ich nové a nové klamstvá? A naozaj potrebujeme lupu, aby sme dokázali rozlíšiť kvalitu a objektivitu informácií, ktorými sme účelovo zahlcovaní z každej strany ? Lebo ľudia, ktorí nie sú informovaní, alebo sú zle informovaní, ale nevadí im to, [...]

Najsilnejším svedectvom o vás, sú vaše skutky

02.03.2024

Za krok, ktorý zásadným spôsobom zmenil smerovanie našej spoločnosti aj formálne, nielen porušovaním jestvujúcich zákonov a vykrádaním ich obsahu , považujem prijatie ústavného zákona číslo 422/2020 Z. z. ,ktorým bola ústavnému súdu odňatá právomoc posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou : 8. V čl. 125 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústavný [...]

Sydney

Polícia identifikovala páchateľa útoku v Sydney, trpel duševnou poruchou

14.04.2024 08:24

V nákupnom centre prišlo o život najmenej šesť ľudí.

Ľubomíra Adamčiová, pacientka

Rakovina neznamená smrť. Mne pomohli najbližší, viera a včasná prevencia, hovorí Ľubomíra

14.04.2024 08:00

Správa o onkologickej diagnóze nie je koniec sveta, prízvukuje žena, ktorá s vážnou chorobou bojovala viac ako rok a odvtedy je v remisii.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Rusko tvrdo útočí na Časiv Jar, otvára cestu k významným mestám v Doneckej oblasti

14.04.2024 07:40

Ovládnutie Časiv Jaru by umožnilo ruským vojakom útočiť na ďalšie dôležité mestá v Doneckej oblasti. ISW však rýchle dobytie mesta nepredpokladá.

Irán, Izrael

Izrael: Kto ublíži nám, ublížime jemu. Irán: Ak izraelský režim urobí ďalšiu chybu, budeme tvrdší

14.04.2024 06:20

Na mimoriadnom zasadnutí sa pre iránsky útok na Izrael zíde Bezpečnostná rada OSN. Západ ho odsúdil, Čína či Saudská Arábia vyzývajú na zdržanlivosť.

Viktória Hellenbart

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 89
Celková čítanosť: 224957x
Priemerná čítanosť článkov: 2528x

Autor blogu

Kategórie